Onderhoud aan het dak voorkomt onnodig hoge kosten

Veel mensen weten niet dat een dak ook onderhouden moet worden. Veelal leeft men met de gedachte dat een dak in prima staat verkeert zolang er geen water naar binnen komt stromen. Dat is echter zeker niet altijd het geval. Er kunnen verborgen gebreken aan het dak aanwezig zijn, die pas heel laat aan het licht komen. U kunt er uiteraard voor kiezen om te wachten tot die problemen zich voordoen, maar dan kunnen de kosten om het probleem te verhelpen al fors hoger zijn. Het is dus vaak verstandiger om problemen direct al in een vroeg stadium aan te pakken. Op die manier kunnen de kosten worden verlaagd en de levensduur worden verlengd. Dat is dus een win-win situatie.dakherstel

Wat voor onderhoud moet er aan het dak uitgevoerd worden?

Allereerst is het dan de vraag wat voor onderhoud het betreft. Want wat moet er dan zoal uitgevoerd worden aan onderhoud? We vroegen een dakdekker naar het meest voorkomende dakonderhoud in Den Haag.

Allereerst is het belangrijk dat het dak van tijd tot tijd gereinigd wordt. Hierbij denken we allereerst aan platte daken. Op platte daken blijft al het vuil liggen, het spoelt er niet vanaf en waait er vaak ook niet meer vanaf wanneer het er eenmaal op ligt. Het is daarom belangrijk om het vuil eens in de zoveel tijd te laten verwijderen. Op die manier wordt voorkomen dat mos en ander vuil de dakbedekking aantast zodat de levensduur kan worden verlengd.

Ook is het belangrijk dat de dakgoten en de andere afvoeren van hemelwater worden gereinigd en eventueel worden ontstopt en doorgespoeld. Op die manier weet u zeker dat het hemelwater weer goed afgevoerd kan worden. Kan dit niet, dan kan er eenvoudig een probleem ontstaan doordat de dakgoot dan zal overstromen. Het water zal dan over de muren omlaag sijpelen, waardoor een groot deel van het water in de muren zal trekken. Dat is weer funest voor de welstand van de muren, maar kan er ook voor zorgen dat er binnenshuis veel water komt met de nodige vochtproblemen tot gevolg.

Preventief onderhoud

Bij het dakonderhoud kan allerhande preventief onderhoud worden uitgevoerd. Het dak wordt gronding geïnspecteerd en alle gevonden problemen kunnen worden verholpen. Vaak lijkt het alsof dit verspild geld is. Er is immers geen probleem met dak en na de uitgevoerde werkzaamheden is alles voor het gevoel precies hetzelfde. Toch is dat zeker niet het geval. Zonder dat u overduidelijk merkt, is de staat van het dak flink verbeterd en kan de levensduur van het dak fors verlengd worden. Laat om die reden dus tijdig dakonderhoud uitvoeren wanneer u problemen verwacht of constateert, of wanneer u problemen in de toekomst wil voorkomen.

Waarom kiest u voor ons?

Persoonlijk advies
Vakkundig
Uw dak optimaal geïsoleerd
Lekkages snel verholpen
Neem contact op

Heeft u last van een daklekkage of wilt u graag meer informatie ontvangen over onze diensten neem dan contact op.

Call Now Button